Viktige møtedatoer framover

Fram mot årsskiftet skal det avholdes 2 medlemsmøter. Sett av disse!

Onsdag 29. oktober, medlemsmøte. kl. 18.30 Eiker Kvikk.

Redegjørelse fra den nedsatte arbeidsgruppa om «veien videre» ledet av Arnfinn Blom. 

Nytt medlemsregister klubbens tilknytning mot NIF i forbindelse med blant annet medlemsregister.

Onsdag 3. desember, medlemsmøte. kl. 18.30 Eiker Kvikk.

Fortsettelse om «veien videre»

Dato for Årsmøte er også satt, onsdag 28. januar 2015. kl.18.30 Eiker Kvikk.