Rypejakta og Hanekampen 2018

Rypejakta og Hanekamp – Et gøyalt turritt for damer og herrer – lørdag 18. august 2018

1975187_10201571963604004_1398607648_n

Vi har gleden i år som i fjor å invitere aller damer til et knallfint turritt i Mjøndalsskauen. Nytt av året er at vi også har laget et ritt for herrer. Vi har i tillegg forlenget traséen.

 

LØYPELENGDER
Rittet er cirka 40 km langt og består av supre stier og grus (+ bitte litt asfalt). Fordelingen er 50 / 50 mellom grus og sti.

START
Lørdag 18.08.2018 klokken 10:00 for herrer og 10:15 for damer.

STARTKONTINGET
kr. 350,- + kr 15,- i adm gebyr ved påmelding frem til en halv time før start 18.08.2018

LISENS
Deltakerne må enten ha helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cykelforbund.

PÅMELDING
Påmelding gjøres via «Min Side» hos EQ Timing, linker Hanekamp og Rypejakta.

BILDER
Alle som deltar på rittet vil kunne laste ned bilder på en side på nettet – bildetjenesten er gratis.

FELLESTRENINGER I LØYPA
Det blir gjennomgang av løypa lørdag 4. august. Oppmøte kl 1100 på MIF hytta.

Følg med på Facebook

OVERNATTING
Comfort Hotell Union Brygge, Drammen  www.nordicchoicehotels.no

Andre overnattingsforslag:
Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen
Hokksund Camping, Sanden hotell

STED / ARENA
Startområdet er på MIF hytta i Mjøndalen, Nedre Eiker Kommune se; Link

PARKERING
Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av både start og målområdet.

RITTKONTOR OG STARTNUMMER
Rittkontoret er på arenaen på MIF hytta. Her avhentes startnummer og tidtakerbrikke.
Rittkontoret åpner 08:00 på rittdagen.

Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide.
Deltagerne kan bli krevd legitimasjon ved avhenting startnummer, samt lisenssjekk.

TIDTAKERBRIKKER
Det benyttes engangs tidtakerbrikker fra EQ Timing.

RITTREGLER
Rittet følger reglene i NCF sitt reglement for turritt. Alle deltagere sykler på eget ansvar og må følge gjeldende trafikkregler. Deltagere må selv sørge for å feste startnummer etter anvisningen. – Arrangørens merking og anvisninger må følges fra start til mål. Vis god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. – Det er strengt forbudt å sykle under en annen persons navn. Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående. Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr. Forsøpling av naturen er strengt forbudt.

Rypejakta/Hanekamp er et rent arrangement. Anti‐doping Norge foretar uanmeldte kontroller på alle NCF‐registrerte ritt. Vi støtter Anti‐doping Norge i gjennomføringen av dette. Alle ryttere og ledere skal følge instrukser gitt fra representanter fra Anti‐doping Norge.

TRENING I LØYPA
Trening og oppvarming kan skje i løypa frem til kl. 09.30 på rittdagen, og all trening skal foregå i fartsretningen.

Det er ikke lov å varme opp, trene el. sykle i den del av løypa hvor rittet pågår.

DRIKKESTASJONER
Ved hver passering av MIF hytta for hver runde.

TEKNISK SERVICE
Det finnes teknisk service flere steder i løypa, og vil være til bruk for alle ryttere.

GARDEROBER og SYKKELVASK
Garderobe med dusj, samt toaletter finnes på MIF-hytta, og er åpent på rittdagen. Garderobene er ubetjente, og vi fraråder derfor å oppbevare verdisaker o.l. i garderoben.
Sykkelvask på arena.

FØRSTEHJELP
Røde Kors er stasjonert på arena og i løypa under rittet og vil bli tilkalt ved behov. Ryttere melder evt ulykke til nærmeste løypevakt, som vil gi beskjed til helsepersonellet.

Dersom en rytter bryter, skal tidtager ved mål eller kommissæren gis beskjed så fort som mulig.

MATSERVERING
Alle deltakere som fullfører rittet får mat servert etter målgang.

PREMIERING
Premier:
1. plass
2. plass
3. plass
Det vil bli uttrekkspremier på startnummer.

Uavhentede premier ettersendes ikke.

Når blir løypa merket?
Vi merker løypa dagen før arrangementet. De som ønsker å gjøre seg kjent i traseen henvises til kart på nettsiden samt fellestreningene. I tillegg kan du laste ned Strava segment. Følg med på Facebook sidene.

PERSONOPPLYSNINGER
Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn, klasse, klubb og passeringer legges ut på internett.

Påmelding innebærer også samtykke i at bilder av deg kan bli lagt ut på våre hjemmesider, og andre sosiale nettsteder som Facebook, Instagram, mm. Bildene vil også bli lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsmailer, reportasjer, annonser med mer.

FORSIKRING – ANSVAR
Alle deltagere deltar på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, og arrangørens anvisninger i løypa. Det er ikke lov å delta under en annen persons navn.
Sykkelparkering, sykkelvask er gratistjenester. Å benytte disse tjenestene, skjer på deltakernes eget ansvar. Utenlandske deltakere som ikke er medlem av norsk folketrygd (NAV), må selv sørge for egen forsikring før de starter. Det henvises til NSF/NCF sine nettsider for utfyllende opplysninger.

FORSØPLING
Rypejakta ønsker å holde naturen ren og grunneiere blide, så hjelp oss med dette. Forsøpling utenfor avsatt området kan medføre tilleggstid.

Det er ikke tillat å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer, drikkeflasker etc medbringes til nærmeste «Drop-zone» eller til mål.

VÅRT KVALITETSLØFTE!
Norges Cykelforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal være trygge og følge en forholdsmessig kvalitet. Vi ønsker at du som deltager skal vite hva du kan forholde deg til og hva du får som deltager på vårt ritt.

FORMALIA
Arrangør:
Rittets arrangør er EIKER CYKLEKLUBB som er tilsluttet Norges Cykelforbund (NCF) og NIF.

Forsikringer:
Rittet er terminlistefestet, noe som betyr at rittets arrangør har ansvarsforsikring gjennom NCF/NIF og du som utøver er forsikret gjennom helårslisensen eller engangslisensen som du bruker under rittet.

Tillatelser
Rittet har innhentet nødvendige tillatelser hos:

Nedre Eiker Kommune
Grunneiere

Varsling
Rittet er varslet omgivelsene ved:

Pressedekning
Sosiale medier
Oppslag

Regler
Rittet følger NCF sine lover og regler for gjennomføring av ritt.
Rittleder har det øverste ansvaret for gjennomføringen av konkurransen.

Sanitet
Det er førstehjelpere / sanitet tilstede.
VestViken 110 er varslet om arrangementet.

Sikkerhetsansvarlig
Vidar Uthne                tlf. 970 930 84

Prosedyre ved ulykker
Vakter skal rapportere alle hendelser til sikkerhetsansvarlig.
Sikkerhetsansvarlig skal ha liste med kontaktnumre på utøver og pårørende. Det er utøverens plikt å oppgi dette til arrangør.

Vakter rapporterer tiltak til sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsansvarlig varsler pårørende og andre instanser.

Utøvere som er utsatt for uhell men som klarer seg på egenhånd, skal varsle om hendelsen til sikkerhetsansvarlig eller sekretariat. Dette av hensyn til lisensordningen og evt bruk av forsikring.

Vakthold
Løypevakter er satt ut ved kritiske punker i løypa.
Vi har ca. 10-15 løypevakter.
Vaktens oppgave er å holde uvedkommende unna løypa og varsle ulykker og tilkalle hjelp.
Det er rytterens egen plikt å vite hvor løypa går og hvor mange runder som skal kjøres.

Økonomi
Deltageravgiften dekker kostnader ved blant annet ovennevnte tiltak, samt arenautstyr, tidtaking, premier osv.

Overskudd av arrangementet tilfaller klubbens satsing på:

Utvikling av klubben
Ytterligere styrking av rittets bærekraft og kvalitet
Klubben og arrangementet er for øvrig drevet på frivillig innsats.

Med vennlig hilsen Rittleder Michael Helgestad (tlf; 97011026)

Clas Ohlson