Planleggingsmøte Sognefjellsrittet og Jotunheimen Rundt

Det avholdes møte på Mjøndalen Barneskole onsdag 5. februar kl 19.30 – 21.00. Alle som tenker på å stille oppfordres tiil å møte opp

Vi må ta noen avgjørelser nå:
  • Hvem ønsker å ta buss (med henger), har sjekket pris. Må vite hvor mange som ønsker dette for å få en oversikt på kostnadene.
  • Hvem ønsker annen transport?
  • Hvem skal ha overnatting?
  • Hvor mange overnattinger?
  • Forhåndsbetaling?
NB 1: Hovedmålsettingen er få med flest mulig Eiker Ck ryttere til dette arrangementet.
Derfor er det mulig vi må velge flere modeller for overnatting og transport p.g.a. blant annet kostnader.
NB 2: Ønsker at både de som har bestemt seg for å sykle, de som er i tenkeboksen og om noen kjenner noen som går å tenker på om de skal stille,
kommer på dette møte.
NB 3: Er noen forhindret fra og møte send meg melding også er det fint om dere skriver hva som er aktuelt for dere i overnevnte punkter.:
e-mail: terkolb@gmail.com eller
sms: 93 22 79 38.
Sykkelhilsen fra Terje Kolbjørnsen.