Medlemskontingent

Satsene for 2020 er:

  • Familiemedlem         kr 900,-
  • Ordinær medlem      kr 600,-
  • Ungdomsmedlem     kr 200,-
  • Støttemedlem           kr 200,-

Familiemedlemsskap inkluderer 2 voksne og barn/ungdom frem til året ungdommen fyller 20 år.

Barne- og ungdomsmedlemsskap gjelder frem til året ungdommen fyller 20 år.

Støttemedlemskap gir ikke rett til å delta på klubbens spinningtreninger og fellestreninger forøvrig. Dersom aktiv lisens i NCF innløses, må det svares ordinært medlemsskap.

Medlemskontingenten blir ikke sendt ut av Eiker CK, men løses ved å logge inn i Min idrett. Endringer av personalia gjør du også enkelt selv i Min Idrett.

Dersom ikke medlemskontingent er betalt innen fristen, vil det etter noen uker bli sendt ut en purring.  Her vil det komme også komme et purregebyr.