Medlemskontingent

Satsene for 2019 er:

  • Familiemedlem         kr. 900
  • Ordinærtmedlem      kr. 600
  • Ungdomsmedlem     kr. 200
  • Støttemedlem           kr. 200

Familiemedlemsskap inkluderer 2 voksne og barn/ungdom frem til året ungdommen fyller 20 år. Barne- og ungdomsmedlemsskap gjelder frem til året ungdommen fyller 20 år.Støttemedlemskap gir ikke rett til å delta på klubbens spinningtreninger og fellestreninger forøvrig. Dersom aktiv lisens i NCF innløses, må det svares ordinært medlemsskap.

Medlemskontingenten blir ikke sendt ut av ECK, men av Klubben Online.

Endringer av personalia gjør du enkelt selv på Min Idrett.

Dersom ikke medlemskontingent er betalt innen fristen, vil det etter noen uker bli sendt ut en purring.  Her vil det komme ett purregebyr