Møte for Jotunheimen rundt og Sognefjellsrittet

Det av holdes møte for de påmeldte deltakere for disse to rittene onsdag 14 mai. kl. 19.30 på Eiker Kvikk. Etternølere er også velkomne, men må påregne å «ordne seg selv». Orientering om dette vil bli gitt på møtet. Spørsmål kan rettes til Terje Kolbjørnsen, mob. 93227938.