Innkalling til årsmøte for 2020

Styret i Eiker CK innkaller til årsmøte for 2020, 8. februar 2021. eikerck.no/…/Innkalling-til-årsmøte-8.2.2021.docx

Grunnet koronasituasjonen vil årsmøte avholdes på Teams. Husk å melde fra via klubbens Facebook-side eller til leder@eikerck.no.

Vi bruker e-postadressen du er registrert med i Min Idrett. Sjekk at denne er oppdatert.

Frist for innkomne saker til årsmøte er 25. januar 2021, og sendes på e-post til leder@eikerck.no.

Med hilsen styret