Eikerrittet

TUR-RITT lørdag 4. mai 2019, puljestart fra kl. 10.00

Eiker CK gjentar suksessen med Eikerrittet for 7. gang i nyere tid. Et 90 km landeveisritt i variert terreng fra Hokksund , langs vakre Eikern – til Hvittingfoss, Skollenborg og retur Hokksund via Fiskum med sitt kulturlandskap, middelalderkirke og åpent terreng mot Fiskumvannet.

Puljeinndeling fastsettes ut i fra antall påmeldte og forventet sluttid:

1: Lagkonkurranse med snittfart over 40 km/t (sluttid 2 t 18 min).
2: Pulje med snittfart over 40 km/t (sluttid 2 t 18 min).
3: Pulje med snittfart over 36 km/t (sluttid 2 t 30 min)
4: Pulje med snittfart over 30 km/t (sluttid 3 t 02 min)
5: Pulje med snittfart inntil 25 km/t (sluttid 3 t 42 min)

Lag bes henvende seg til rittleder for veiledning om påmelding. Puljer (50-100 ryttere)

Videre informasjon ang. dette gis på hjemmesiden i god tid før rittdato.

Sted
Røren barneskole. Det skiltes fra E134 (Drammen –Kongsberg) og R35 (Drammen – Vikersund) for start, parkering og garderober.

Klasseinndelinger
Turritt

Startkontingent
Kr. 350,- . frem til søndag 22. april kl. 23.59.
Etteranmelding inntil én time før start: kr. 500,-

Betaling, påmelding
Påmelding og betaling gjøres hos EQ Timing.
Følg denne linken: EQ Timing

Lisens
Lisens i hht NCF’s regelverk forevises ved henting av startnummer.
Engangslisens kjøpes ved påmelding. Kr. 200,-

Garderober
Dusj/garderobe i Røren Barneskole
Parkering v/skolen og Røren Idrettspark. Adkomst skiltes.
Det serveres et enkelt måltid etter målpassering.

Overnatting i Hokksund

Sanden Hotell, tlf. 32 25 05 50
http://www.facebook.com/pages/Sanden-Hotell-AS/121479264645525

Langebru Gjestegård, tlf. 32 75 47 00
http://www.visithokksund.no/index.cfm?tmpl=medlem&mId=36

Hokksund Båt og Camping, tlf. 32 75 42 42
http://www.nafcamp.no/campingplasser/1005-Hokksund-Camping