Treninger utover høsten

Fra 1. september endres oppmøtetidspunkt til 17.30 tirsdager og torsdager. Utgangspunktet er forsatt eikersenteret. Lørdager starter vi fortsatt kl 10.

XP kjører bakkedrag opp Hagatjernsveien på tirsdager. Treningen er åpen for alle. Tirsdager vil vi også ha et tilbud om en roligere tur for de som ønsker dette. Begge aktivitetene foregår på landeveien.

Torsdager har XP grusdrag på terrengsykkel på anleggsveien bak E134. De som ikke ønsker dette tar en tur på landeveien.

Lørdager er fortsatt satt av til kaffetur / kosetur. Ut over dette jobber vi med å få til ytterligere tilbud på terrengsiden. Dersom vi får til dette blir det annonsert på «Eiker CK alle medlemmer» på Facebook. Her er det også fritt opp til medlemmene å ta egne initiativ.

Drikkeflasker i EIKER CK design

Drikkeflasker i eget design er nå tilgjengelig til kr. 50,- pr. stk. Flaskene kan hentes ut hos Bjørn Myhre Sport. I butikken ligger det en liste der dere skriver opp eget navn og antall flaske dere tar ut. Betaling skjer etterskuddsvis til klubbens konto 2220.07.33510 og merkes med «Drikkeflasker».  Vær greie å følg opp betalingen så slipper vi å purre opp manglende innbetalinger.

IMG_0134

 

Randsfjorden Rundt

Felles avreise fra Eikersenteret lørdag 31.mai klokka 06.15
Hvis noen kan hente startnumrene på forhånd kan vi reise litt senere.
Vi fyller opp bilene på Eikersenteret slik at ikke alle trenger å kjøre.
Hver og en gjør opp for seg i den bilen du sitter på med.
Eiker CK har starttidspunkt klokka 08.47
  • Trondheim- Oslo kjører eget lag med Trond S og Geir S som ledere
  • Gruppe 3 kjører eget lag med Jan Olav og Trond K som ledere
  • Gruppe 2 kjører eget lag med Morten og Terje som ledere

Mer klubbtøy

På oppfordring fra medlemmer om klubbtøy i vanlig design gjenåpnes nettbutikken. Både sykkeltøy og overtrekks dress / skidress er nå tilgjengelig. OBS! SISTE FRIST for bestilling er onsdag 28.mai kl 23.59! Les videre

Randsfjorden Rundt – ECK lag 2

Vi ønsker en oversikt over hvem som kan tenke seg å kjøre Randsfjorden Rundt med gruppe 2 den 31. mai. Terje Kolbjørnsen tar imot SMS på 93227938. I tillegg ønsker vi å benytte de kommende treningene til å samkjøre oss samt gjøre noen avtaler til rittet. Første trening med dette formålet er søndag 25. mai. Oppmøte Eikersenteret kl. 10. Vi kjører ca. 10 mil langs Eikeren – Hof – Bispeveien – Holmestrand – Sande – Skoger – Fjell – Gulskogen – Mjøndalen – Hokksund. Fokuset vil være kjede/rullekjøring. Satser på is & kaffe i Holmestrand!

Helgetreninger og kaffetur et savn?

For gruppe 2 og 3 er det ikke satt ned noe bestemte turer i helgene på treningsplanene. Dette har med gruppeledernes manglende muligheter til å stille opp hver helg. Det er ytret ønske om turer i helgene. Det hadde da vært fint om de som har lyst kunne organisert seg selv. Dersom vi setter opp at kl 10 på eikersenteret er fast oppmøtetidspunkt / sted både på lørdag og søndag blir det bedre forutsigbarhet. Lørdagen forbeholdt en roooolig kaffetur slik vi har hatt for vane. (Blåfargeverket åpner 24.mai)

Dersom noen føler trangen til å ta initiativ er det fritt fram! Bruk gruppene klubben har på Facebook og gjør avtaler. Er du ikke medlem der, be om å bli det!

Våren 2014 – gruppe 2

Det har blitt etterlyst planer for gruppe 2. Da hovedmålene for sesongen er Sognefjellsrittet og Jotunheimen Rundt ser vi at treningsplaner speisielt for lagkjøring har blitt noe lidende. Her er i hovedtrekk det man ser for seg framover Les videre

Møte for Jotunheimen rundt og Sognefjellsrittet

Det av holdes møte for de påmeldte deltakere for disse to rittene onsdag 14 mai. kl. 19.30 på Eiker Kvikk. Etternølere er også velkomne, men må påregne å «ordne seg selv». Orientering om dette vil bli gitt på møtet. Spørsmål kan rettes til Terje Kolbjørnsen, mob. 93227938.