Årsmøtedokumenter

Det er en uke til årsmøtet, og her er relevante dokumenter i den forbindelse.

Handlingsplan-2018-2021
Årsberetning-for-2018_2 (oppdatert)
Budsjett Eiker Ck 2019
Saksliste2019
Eiker CK Revisjonsberetning 2018
Eiker CK Tilleggsposteringer for regnskapsåret 2018
Eiker CK Årsregnskap for 2018

Møt opp mandag 11. februar kl. 19.00 på Loe Betongelementer, Steinbergveien 80, 3053 STEINBERG.