Årsmøtedokumenter

Da er alle årsmøtedokumenter klare, og ligger vedlagt i denne posten.

Velkommen alle sammen tirsdag 6. februar kl.19.00 på LOE Betongelementer.

Årsberetning 2017
Saksliste2018
Innkommende forslag til årsmøte 2018
Handlingsplan 2018-2021
Forslag til Medlemskontigenter
Eiker CK Arsregnskap for 2017
Budsjett Eiker Ck 2018

Eiker CK Valgkomiteens innstilling 2018