Årsmøte 11. februar

Vedlagt er innkalling til årsmøte 2019.

Årsmøtet avholdes mandag 11. februar kl. 19.00 på Loe Betongelementer, Steinbergveien 80, 3053 STEINBERG.

Saker som ønskes at blir tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 28. januar 2019 til leder@eikerck.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: http://eikerck.no/

Årsmøte 2019