Årsberetning for Eiker CK 2020

Mandag 8. februar kl. 19.00 avholdes årsmøte i Eiker CK. I år må vi gjennomføre årsmøtet på Teams. De som har gitt beskjed på Facebook at de ønsker å delta på årsmøtet får en e-post hvor de linkes opp til årsmøtet.

Her ligger årsberetningen for Eiker CK 2020 Årsberetning 2020

Med hilsen styret i Eiker CK